True
Acer Predator အေၾကာင္

1976 ခုႏွစ္တြင္စတည္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ တိုင္ဝမ္ အေျခစိုက္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ၿပီး desktop PCs, laptop PC, convertibles, chrome books တို႔ အျပင္ tables, servers, storage devices, Virtual reality devices, displays smartphones ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား တစ္ကမၻာလံုးသို႔ ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ် လွ်က္ရွိသည္။ 2015 တြင္ Acer မွာ Personal Computer ထုတ္လုပ္သူမ်ားတြင္ ကမၻာ့အဆင့္ ၆ တြင္ရပ္တည္လွ်က္ရွိသည္။

2008 ခုႏွစ္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ Predator တံဆိပ္ မွာ Acer ၏ gaming သီးသန္႔အမွတ္တံဆိပ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး  gaming laptop, PC ႏွင့္ စက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား ထုတ္လုပ္သည္။ ထူးျခားသည့္ အနာဂတ္ ေရွ႕ေျပးပံုစံမ်ားျဖစ္သည့္ Predator gaming laptop မ်ားမွာ gamer တို႔ အႀကိဳက္ အဆင့္အျမင့္ဆံုး ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားသည္။  2016 မွစတင္၍ gamer မ်ားအတြက္ အျပည့္စံုဆံုးေသာ Complete Predator gaming range အျဖစ္ predator  desktop, laptop, tablet ႏွင့္ စက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္နိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

Predator League အေၾကာင္

Acer မွ ကမၻာအဝွမ္းရွိ gamer မ်ားနွင့္ gaming ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတိုးတက္လာေရးအတြက္ အင္တိုက္အားတိုက္ ပူးေပါင္းပါဝင္လွ်က္ရွိပါသည္။  အာရွိ ပစိဖိတ္ေဒသ e-sport ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အထူးအာရံုစိုက္လွ်က္ရွိၿပီး Predator League e-sport gaming ၿပိဳင္ပြဲႀကီးအား၂၀၁၈ ခုနွစ္မွ စတင္ဦးစီးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ Dota 2 အဓိကအျဖစ္ နိုင္ငံ ၈နိုင္ငံမွ အသင္းေပါင္း ၁၁၉၇ သင္းပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ဆုေပးပြဲႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ပြဲစဥ္မ်ားအား အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ ဂ်ကာတာတြင္ က်င္းပခဲ့့သည္။  ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ Dota 2 ႏွင့္ PUBG (player’s unknown Battleground) အဓိကအျဖစ္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္မ်ားအား ထိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။  ဒုတိယအႀကိမ္တြင္  ျမန္မာနိုင္ငံမွလည္း Dota 2 ပြဲစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရ၇ွိခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွ တဆင့္ အသင္းေရြးခ်ယ္ကာ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုလာမည့္ Predator League 2020 တြင္ နိုင္ငံ ၁၇ ႏိုင္ငံမွ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး Dota 2 ႏွင့္ PUBG ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းပြဲႀကီးတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္တြင္းပြဲစဥ္မ်ားကို Predator League Myanmar local qualifier 2020 ကိုက်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။