MYANMAR
Predator League MYANMAR 2020

Acer မွ ကမၻာအဝွမ္းရွိ gamer မ်ားနွင့္ gaming ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတိုးတက္လာေရးအတြက္ အင္တိုက္အားတိုက္ ပူးေပါင္းပါဝင္လွ်က္ရွိပါသည္။  အာရွိ ပစိဖိတ္ေဒသ e-sport ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အထူးအာရံုစိုက္လွ်က္ရွိၿပီး Predator League e-sport gaming ၿပိဳင္ပြဲႀကီးအား၂၀၁၈ ခုနွစ္မွ စတင္ဦးစီးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ Dota 2 အဓိကအျဖစ္ နိုင္ငံ ၈နိုင္ငံမွ အသင္းေပါင္း ၁၁၉၇ သင္းပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ဆုေပးပြဲႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ပြဲစဥ္မ်ားအား အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ ဂ်ကာတာတြင္ က်င္းပခဲ့့သည္။  ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ Dota 2 ႏွင့္ PUBG (player’s unknown Battleground) အဓိကအျဖစ္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္မ်ားအား ထိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။  ဒုတိယအႀကိမ္တြင္  ျမန္မာနိုင္ငံမွလည္း Dota 2 ပြဲစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရ၇ွိခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွ တဆင့္ အသင္းေရြးခ်ယ္ကာ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုလာမည့္ Predator League 2020 တြင္ နိုင္ငံ ၁၇ ႏိုင္ငံမွ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး Dota 2 ႏွင့္ PUBG ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းပြဲႀကီးတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္တြင္းပြဲစဥ္မ်ားကို Predator League Myanmar local qualifier 2020 ကိုက်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Local Prize Pool  :5,000,000 MMK

Date :  23rd November 2019

Venue :  MICT Park

GALLERY